logo site vierwinden
Maancirkel

De maan heeft haar vaste cyclus: nieuwe maan, wassende maan, volle maan en afnemende maan. Deze getijden beïnvloeden ons levensritme en ons gemoed. We maken allemaal een innerlijk proces door dat we kunnen verweven met het ritme in de natuur en van de maan.

Deze maancirkel voor vrouwen wordt begeleid door Truus. Elke maand komen we rond de volle maan op een dinsdagavond samen. We volgen het ritme van de seizoenen. De thema's volgens de Keltische maankalender gebruik ik als inspiratiebron om de viering vorm te geven. Belangrijk in deze cirkel zijn je eigen innerlijk proces, de groep vrouwen, de natuur en het ritueel als hulpmiddel. Je persoonlijke groei kan zich verdiepen door maandelijks jouw eigen pad te her-inneren en je gesteund te weten door een groep vrouwen. Het ritueel markeert het moment. De natuur werkt helend.

We zijn het gehele seizoen buiten rond een vuur. Alleen bij zeer slechte weersomstandigheden zitten we binnen. De maancirkel is op dinsdagavond van 19.15 tot 21.45 uur in Ruurlo. Kijk voor de datums op onze agenda. Je kunt een proefavond deelnemen en daarna verbind je je voor een serie van 4 avonden. Ik vraag een bijdrage van € 15,-- per avond. (bijdrage voor een serie van 4 avonden € 55,--)Wil je verdere informatie of je aanmelden, neem dan contact op.